Nasze realizacje

Przykładowe Realizacje:

Budowa drogi S5 Poznań – Wrocław, Zadanie nr 2: węzeł Kroscina-Pruscice: Wykonanie 1 700 mb scieku trójkątnego metodą betonowania slizgowego

Budowa drogi S5 Poznań – Wrocław, Zadanie nr 3: węzeł Kryniczno-Widawa: Wykonanie 25 000 mb scieku trójkątnego metodą betonowania slizgowego

Budowa drogi S5 Poznań – Wrocław, Zadanie nr 1: węzeł Żmigródek-Żmigród: Wykonanie 4000 mb krawężnika tymczasowego metodą betonowania ślizgowego wraz z ułożeniem rur drenarskich

Wykonanie 2000 metrów ławy betonowej metodą ciągłego formowania betonu.

Wykonanie 2500 metrów krawężnika tymczasowego metodą betonowania ślizgowego.

Wykonanie 1800 metrów korytka trójkątnego metodą betonowania ślizgowego.

Wykonanie 2000 metrów korytka trójkątnego.

Mota-engil Cental Europe Wykonanie 7000 metrów krawężnika tymczasowego.

Wykonanie 15500 metrów krawężnika tymczasowego metodą betonowania ślizgowego.

Wykonanie 3500 mb krawężnika tymczasowego metodą betonowania ślizgowego wraz z ułożeniem rur drenarskich.

Wykonanie 41000 metrów korytka trójkątnego metodą betonowania ślizgowego maszynami Power Curber 5700 na budowie Autostrady A4 Rzeszów – Jarosław dla Firmy Budimex.